A Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság feladata a közbeszerzési törvényben meghatározott célok érvényesülésének biztosítása.

A Hatóság feladata:

  • hatékonyan közreműködjön a közbeszerzési politika alakításában,
  • hatékonyan közreműködjön a jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításában és elterjesztésében,
  • elősegítse a közpénzek nyilvános és átlátható módon történő elköltését.

A Hatóságon belül működik a Közbeszerzési Döntőbizottság, melynek feladata a közbeszerzésekkel és a tervpályázati eljárásokkal kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatti jogorvoslat intézése.

A Hatóság elnökét, aki egyben a Közbeszerzési Tanács elnöke, a Közbeszerzési Tanács tagjai választják a jelenlévőtagok kétharmados szavazati többségével. A kinevezés öt évre szól és egyszer meghosszabbítható. A hatóság elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat a Közbeszerzési Hatóság főtitkára, a Közbeszerzési Hatóság Titkárságának alkalmazottai, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke, elnökhelyettese és a közbeszerzési biztosok felett. A Közbeszerzési Döntőbizottság a Tanács által meghatározott számú és a Hatósággal közszolgálati jogviszonyban álló közbeszerzési biztosból, valamint elnökből áll, akiket a Tanács nevez ki és ment fel. A Döntőbizottság elnökét és elnökhelyettesét a Tanács a jelen lévő tagok kétharmadának szavazatával, öt évre választja meg. A Közbeszerzési Döntőbizottság három közbeszerzési biztosból álló tanácsban jár el, határozatát többségi szavazás alapján hozza. Az eljáró tanács tagjai közül legalább két tagnak jogi szakvizsgával, további egy tagnak pedig az ügy tárgyával leginkább összefüggő egyetemi vagy főiskolai végzettséggel kell rendelkeznie.

All rights reserved - © 2020 kozbeszerzes-e.hu
phoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram