Innovációtámogató közbeszerzés

Az innováció többféleképpen értelmezhető. Ez az iránymutatás átfogó szemléletet alkalmaz. Az innovációs közbeszerzés olyan beszerzés, amely az alábbi jellemzők közül legalább az egyikkel rendelkezik

  • az innovációs folyamat (kutatás-fejlesztési szolgáltatások) megvásárlása azok (részleges) eredményeivel együtt;
  • más által megvalósított innováció eredményeinek megvásárlása.

Az első esetben a közbeszerző még nem létező termékre, szolgáltatásra vagy folyamatra irányuló kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat vásárol. A közbeszerző leírja az igényét, majd vállalkozásokat és kutatókat kér fel az igényt kielégítő innovatív termékek, szolgáltatások vagy folyamatok kifejlesztésére. A második esetben a széles körben elérhető termékek beszerzése helyett a közbeszerző korai befogadóként olyan terméket, szolgáltatást vagy folyamatot vásárol, amely új a piacon, és alapvetően újszerű jellemzőkkel rendelkezik6 . Az ilyen innováció, amely több érdekelt számára is teljesítménybeli javulást és hozzáadott értéket eredményez, esetenként illeszkedik a hagyományos keretek közé (fokozatos innováció), de gyakran új szereplők, folyamatok, értékek létrehozásával felborítja a régi rendszert (diszruptív innováció), vagy még általánosabb átalakulást követel meg, mivel kielégítetlen igényekre irányul és strukturális vagy szervezeti reformokat igényel (transzformatív innováció). Ez az iránymutatás felhívja a figyelmet az innováció különböző formáinak előnyeire, és bemutatja, hogy e formák hogyan közelíthetők meg a közbeszerzési folyamatban.

A közbeszerzési szabályok már nem csupán a beszerzés módjára vonatkoznak, hanem teret engednek a beszerzés tárgyával kapcsolatos ösztönzőknek is, mégpedig azok előírása nélkül. Az adófizetők pénzének helyes elköltésére vonatkozó célkitűzés az állami szervezetek elsődleges igényeinek kielégítésén túl új dimenziókkal gazdagodik. Minden közbeszerzés esetében a közvéleményt jogosan foglalkoztatja az, hogy a beszerzett megoldás nemcsak formailag megfelelő-e, hanem a minőség, a költséghatékonyság, a környezeti és társadalmi hatás szempontjából is a legnagyobb hozzáadott értéket képviseli-e, továbbá teremt-e lehetőségeket a beszállítói piacon. Az innovációs közbeszerzés a felsorolt szempontok mindegyikére kiterjed. Utat nyit az olyan jobb minőségű és hatékonyabb megoldásoknak, amelyek előtérbe helyezik a környezeti és társadalmi előnyöket, a nagyobb költséghatékonyságot, valamint a vállalkozások előtt nyíló új üzleti lehetőségeket.

Egy innovatív megoldást ritkán szereznek be kizárólag annak innovatív jellege miatt. A legtöbb esetben egy innovatív megoldás akkor válik érdekessé a közbeszerzők számára, amikor optimalizált költségek mellett teszi lehetővé hasonló – vagy akár jobb – eredmények elérését.

Bizonyos esetekben az innovációs közbeszerzésnek kielégítetlen igényekre, illetve olyan új elvárásokra kell választ adnia, amelyek a piacon elérhető megoldásokkal nem kezelhetők megfelelően.

Innovációtámogató építkezési és szolgáltatási közbeszerzéseket a www.kozbeszerzes-online.hu oldalon találják meg.

All rights reserved - © 2020 kozbeszerzes-e.hu
phoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram