Közbeszerzés az Európai Unió országaiban

Mikor és hogyan kell alkalmazni az uniós szabályokat?

Az Európai Unióban minden közbeszerzési eljárást az adott tagország jogszabályaival összhangban kell lefolytatni. A nagyobb értékű szerződések esetében a tagállami szabályok az általános uniós közbeszerzési szabályokon alapulnak. Azon értékhatárok ( küszöbértékek), amelyek felett alkalmazni kell az uniós szabályokat, függnek egyrészt a közbeszerzés tárgyától, másrészt az ajánlatkérő kilététől. Ezek az értékhatárok rendszeres felülvizsgálat tárgyát képezik és szükség esetén kiigazításra kerülnek. (A következő felülvizsgálat 2020-ban esedékes.) A fő értékhatárok a következők: 144 000 euró a központi kormányzati szervek által beszerzendő szolgáltatások és áruk többsége esetében, 5 548 000 euró az építési munkák esetében. Tekintse meg a közbeszerzési értékhatárokról részletesen tájékoztató oldalunkaten, vagy nézzen utána az értékhatárokra vonatkozó nemzeti szabályoknak. Az értékhatárt el nem érő közbeszerzések esetében csak a tagállami szabályok alkalmazandók, viszont be kell tartani az átláthatóságra és az egyenlő bánásmódra vonatkozó uniós követelményeket.

Ajánlattétel közbeszerzési felhívásra – az Ön jogai

Részvétel egy másik országban meghirdetett közbeszerzési eljárásban

Ha az Ön vállalatának, szervezetének vagy intézményének a székhelye az EU-ban(ebben az esetben: a 28 uniós tagállam, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein) van, Önnek joga van részt venni bármely uniós ország közbeszerzési eljárásaiban. Ez a jog a következőket foglalja magában:

  • közbeszerzési ajánlattétel bármelyik EU-országban ugyanolyan feltételekkel, mint amelyek az adott ország ajánlattevőire is vonatkoznak,
  • gazoló dokumentumok (tanúsítványok, oklevelek stb.) használata, függetlenül attól, melyik uniós országban állították ki azokat,
  • egyenlő hozzáférés a közbeszerzéssel kapcsolatos összes információhoz, függetlenül attól, hogy melyik uniós országban van az ajánlattevő székhelye,
  • lehetőség jogorvoslati eljárás igénybevételére az adott országban.

Közzététel az EU közbeszerzési honlapján

Alapszabályként az uniós szabályok hatálya alá tartozó közbeszerzési felhívásokat közzé kell tenni az Európai Unió közbeszerzési értesítőjének online felületén, a Tenders Electronic Daily portálon (TED). Az ajánlatkérő szervek az előírt értékhatárt el nem érő közbeszerzési felhívásokat is közzétehetik a TED-en. A TED-portálon az ott közzétett ajánlati felhívásokra vonatkozó alapvető információk az EU összes hivatalos nyelvén rendelkezésre állnak.

All rights reserved - © 2020 kozbeszerzes-e.hu
phoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram