Közbeszerzési értékhatár

A Közbeszerzési értékhatár a közbeszerzésre kötelezett szerveknek megmutatja, hogy kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatni, és ha igen, milyen eljárásrendbe tartozik az adott beszerzés. Az értékhatár függ a közbeszerzés tárgyától is, azaz attól, hogy mit akarunk beszerezni. Ez lehet árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés, építési beruházás, építési koncesszió, vagy szolgáltatási koncesszió.

Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a nemzeti értékhatárokat minden évben a központi költségvetésről szóló törvény rögzíti.

- árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,

- építési beruházás esetében 50,0 millió forint,

- építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,

- szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,

- szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

  1. Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig:

- árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,

- építési beruházás esetében 100,0 millió forint,

- szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,

- építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,

- szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

A nemzeti eljárásrendbe azok a beszerzések tartoznak, amelyek nem érik el az uniós értékhatárokat. Felső határa megegyezik az uniós értékhatár alsó értékével, az alsó határát az éves költségvetési törvény határozza meg. A törvény 70. §-a tartalmazza a 2020. január 1-jétől hatályos nemzeti közbeszerzési értékhatárokat: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig.

All rights reserved - © 2020 kozbeszerzes-e.hu
phoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram