Közbeszerzési tervek

Közbeszerzési tervek

A közbeszerzések legalább egy évre előre történő tervezése megteremtheti az alapot a közbeszerzések igény szerinti minőségben és határidőben történő megvalósulásához. A Kbt. célja tehát a közbeszerzési terv készítésére vonatkozó kötelezettség előírásával az, hogy az ajánlatkérő szervezeteket rászorítsa arra, hogy minél hamarabb vegyék számba az adott évre tervezett közbeszerzéseiket, megelőzve ezzel a közbeszerzések részekre bontása tilalmának megsértését, vagy a késedelmes, illetve nem megfelelő eljárásindítást.

A Kbt. 6.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet („közbeszerzési terv") kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

Közbeszerzési tervek

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a közbeszerzési tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. Ugyanakkor a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

A közbeszerzések tervezéséhez kiindulópont a beszerzési terv. Az adott évre tervezett beszerzések tárgyát és becsült értékét meghatározó beszerzési terv alapján, az egybeszámítási kötelezettség alkalmazásával állítható össze a közbeszerzési terv. Ha tehát az ajánlatkérő nem készíti el megfelelő időben beszerzési tervét, nem fogja tudni időben elkészíteni közbeszerzési tervét sem, és így azon túl, hogy jogszerűtlenül jár el, veszélybe kerülhet közbeszerzéseinek – megfelelő időben történő – megkezdése és igény szerinti megvalósulása is.

Közbeszerzési tervek

A közbeszerzési terv tartalmára vonatkozóan a törvény nem állapít meg szabályokat; a jogalkalmazás elősegítése érdekében azonban a Közbeszerzések Tanácsának elnöke minta dokumentumot bocsátott az ajánlatkérők rendelkezésére.
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább 5 évig meg kell őriznie.

All rights reserved - © 2020 kozbeszerzes-e.hu
phoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram