May 20, 2020
EKR-ben történő regisztráció menete

Természetes személy regisztrációja Az EKR-ben minden esetben először természetes személyként szükséges regisztrálni az ekr.gov.hu oldalon. Ennek menete az alábbi: „Regisztráció” gomb megnyomását követően megjelenik a regisztrációs űrlap, ahol: szükséges megadni a természetes személy adatait a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező a telefonszám megadásakor érdemes olyan elérhetőséget megadni, amelyen az adott felhasználó minden nap elérhető, tekintve, […]

May 20, 2020
Közbeszerzési tervek

Közbeszerzési tervek A közbeszerzések legalább egy évre előre történő tervezése megteremtheti az alapot a közbeszerzések igény szerinti minőségben és határidőben történő megvalósulásához. A Kbt. célja tehát a közbeszerzési terv készítésére vonatkozó kötelezettség előírásával az, hogy az ajánlatkérő szervezeteket rászorítsa arra, hogy minél hamarabb vegyék számba az adott évre tervezett közbeszerzéseiket, megelőzve ezzel a közbeszerzések részekre […]

May 20, 2020
Közös közbeszerzési szószedet ( CPV kódok)

A közös közbeszerzési szószedet az Európai Unióban a közbeszerzések lebonyolításához használt egységes osztályozási rendszer. A CPV célja a közbeszerzési szerződések tárgyára, azaz az árucikkekre, szolgáltatásokra és építési beruházásokra történő hivatkozások szabványosítása. A CPV-kód segítségével a közbeszerzési tárgyak egyszerűen jelölhető meg a közbeszerzési dokumentumokban, hirdetményekben és szerződésekben. A szabványos megjelölés CPV-kódból és megnevezésből áll, pl. 03111300-5 […]

April 29, 2020
Közbeszerzési Döntőbizottság

A Közbeszerzési Döntőbizottság (röviden: Döntőbizottság vagy KDB) független, országos illetékességű szervezet, feladata a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatti jogorvoslat intézése. Eljárása a bíráskodáshoz hasonló, melynek során bírságot szabhat ki. A Döntőbizottság a Közbeszerzési Hatóság keretében működik. Tagjai a közbeszerzési biztosok, akik a jogorvoslati eljárásokban háromfős tanácsban járnak el.     A Döntőbizottságot az elnök […]

April 29, 2020
Közbeszerzések Tanácsa

A Tanács a Közbeszerzési Hatóság keretében működő testületi szerv. A korábbi közbeszerzési törvényekben az elnevezése Közbeszerzések Tanácsa volt. Tagjai a közbeszerzéssel kapcsolatos közérdekű célokat, a közbeszerzési törvény (Kbt.) alapelveit, valamint az ajánlattevők és ajánlatkérők érdekeit képviselik.   A Tanácsnak 13 tagja van, számuk gyakran változik. A Tanács munkájában minisztériumok és hivatalok (Gazdasági Versenyhivatal, Kormányzati Ellenőrzési […]

March 8, 2020
Közbeszerzési értékhatár

A Közbeszerzési értékhatár a közbeszerzésre kötelezett szerveknek megmutatja, hogy kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatni, és ha igen, milyen eljárásrendbe tartozik az adott beszerzés. Az értékhatár függ a közbeszerzés tárgyától is, azaz attól, hogy mit akarunk beszerezni. Ez lehet árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés, építési beruházás, építési koncesszió, vagy szolgáltatási koncesszió. Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság állapítja meg […]

March 8, 2020
Közbeszerzés jelentése

A közbeszerzés az államigazgatási és egyéb költségvetési szervek közszolgáltató tevékenységükkel közvetlenül összefüggő árubeszerzéseinek, építési beruházásainak és szolgáltatási megrendeléseinek, 2015-től a koncessziós beszerzések külön törvényben meghatározott köre, amelynek értékhatárát Magyarországon az éves költségvetési törvény állapítja meg. A közbeszerzés céljai között szerepelnek gazdasági és társadalmi célok is. Az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód, jóhiszeműség és a tisztesség mellett […]

March 8, 2020
Közbeszerzés az Európai Unió országaiban

Mikor és hogyan kell alkalmazni az uniós szabályokat? Az Európai Unióban minden közbeszerzési eljárást az adott tagország jogszabályaival összhangban kell lefolytatni. A nagyobb értékű szerződések esetében a tagállami szabályok az általános uniós közbeszerzési szabályokon alapulnak. Azon értékhatárok ( küszöbértékek), amelyek felett alkalmazni kell az uniós szabályokat, függnek egyrészt a közbeszerzés tárgyától, másrészt az ajánlatkérő kilététől. […]

March 8, 2020
Innovációtámogató közbeszerzés

Az innováció többféleképpen értelmezhető. Ez az iránymutatás átfogó szemléletet alkalmaz. Az innovációs közbeszerzés olyan beszerzés, amely az alábbi jellemzők közül legalább az egyikkel rendelkezik az innovációs folyamat (kutatás-fejlesztési szolgáltatások) megvásárlása azok (részleges) eredményeivel együtt; más által megvalósított innováció eredményeinek megvásárlása. Az első esetben a közbeszerző még nem létező termékre, szolgáltatásra vagy folyamatra irányuló kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat […]

March 8, 2020
A Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság feladata a közbeszerzési törvényben meghatározott célok érvényesülésének biztosítása. A Hatóság feladata: hatékonyan közreműködjön a közbeszerzési politika alakításában, hatékonyan közreműködjön a jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításában és elterjesztésében, elősegítse a közpénzek nyilvános és átlátható módon történő elköltését. A Hatóságon belül működik a Közbeszerzési Döntőbizottság, melynek feladata a közbeszerzésekkel és a tervpályázati eljárásokkal kapcsolatos jogsértő […]

All rights reserved - © 2020 kozbeszerzes-e.hu
phoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram